Rytieri na Devíne

Vážení naši diváci a priaznivci!
Je zrejmé, že súčasná sezóna bude náročná.
Pripravujeme pre ňu viaceré nové programy, ktoré si chceme spoločne s vami užiť.
Režim ochrany pred coronavírusom nám obmedzuje ich riadnu prípravu a nácviky, ale nastavujeme to tak, aby boli vaše zážitky a uspokojenie po uvoľnení situácie v maximálnej miere naplnené.
Tešíme sa a myslíme na vás a na chvíľu, keď bude povolené účinkovať!
Zatiaľ prajeme najmä veľa zdravia a trpezlivosti! :) :)

Členovia Tovarišstva starých bojových umení a remesiel – TOSTABUR