Kontakt


NAŠA ADRESA

TOSTABUR
Krížna 1
811 07 Bratislava
Slovenská republika

KONTAKT NA NÁS

+421 903 673 753
tostabur@tostabur.sk

PRÁVNA FORMA

Spoločenská organizácia
TOSTABUR nie je platcom DPH
IČO: 30843847
DIČ: 2020815467
ÚČET: Fio banka, a.s.
2300612198 / 8330
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
IBAN: SK6783300000002300612198