O podujatí


Festival Rytieri na Devíne začal písať svoju históriu v roku 2013.

Odvtedy šermiarska skupina TOSTABUR – organizátor podujatia – priniesla množstvo jedinečných predstavení zo širokého historického záberu: od Rímskej ríše až po uhorské dejiny – teda všetko obdobia spájajúce sa so samotným hradom Devín.

Podujatie má edukatívno – zábavný charakter. Jeho cieľom je oživiť históriu a priniesť ju čo najbližšie širokému publiku – hlavne rodinám s deťmi.

Šermiarske, tanečné a divadelné predstavenia, odborné prednášky, hudobné recitály, sokoliari a kaukliari, interaktívne hry, dobová strelnica, remeselné stánky – to všetko počas 10 ročníkov festivalu vytváralo nezameniteľnú atmosféru v úžasnom prostredí hradu Devín.

Vyvrcholením každého podujatia je predstavenie s koňmi – či už rytiersky turnaj zo stredoveku alebo renesancie, uhorsko – turecký turnaj, ukážky rímskej jazdy alebo strety jazdy a pechoty z obdobia 30-ročnej vojny – všetko je inšpirované udalosťami a zvyklosťami konkrétnej doby.

Festival Rytieri na Devíne si za roky svojej existencie našiel množstvo skalných fanúšikov a navštívili ho tisíce domácich aj zahraničných návštevníkov.

Kompletná galéria najlepšie vykresľuje náladu a emócie všetkých ročníkov podujatia.

Šermiarsku skupinu TOSTABUR v roku 1964 založil a dodnes umelecky vedie slobodný šermiarsky majster Peter Koza. Renesančný človek a bard historického šermu, ktorého žiakov a nasledovníkov možno nájsť v mnohých krajinách mimo Slovenska.

Autor nespočetných šermiarskych choreografií, scenárov, odborných článkov, publikácií – ale v prvom rade ozajstný rytier ducha, človek s nesmiernymi vedomosťami a zlatým srdcom.