O Tovarišstve

Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel z Bratislavy je najstaršou skupinou historického šermu na Slovensku – už v roku 1964 ju založil Ing. Peter Koza, ktorý je dnes uznávaným šermiarskym majstrom a skupinu vedie umelecky i odborne 55 rokov.

Hlavným cieľom Tovarišstva je umelecky, verne a divácky príťažlivo zobrazovať históriu v celej jej kráse a obsiahlosti – predovšetkým však šermiarske umenie, rytierske turnaje, historické tance, dobové sprievody a rôzne iné činnosti a aktivity súvisiace s históriou.

Počas svojej existencie Tovarišstvo odohralo množstvo vydarených predstavení, ktorých reprízy sa dajú počítať v stovkách, zúčastnilo sa množstva zahraničných i domácich šermiarskych festivalov, účinkovalo zhruba v stovke televíznych i filmových produkcií.

Po rokoch aktívneho pôsobenia v zahraničí sa znova vraciame na slovenskú scénu – radi by sme malým i veľkým divákom ponúkli programy plné akcie, poučenia, vzrušenia i zábavy, a tak ich na chvíľu očarili atmosférou dôb minulých.

Kompletné informácie o skupine, filmotéku, archív akcií, ponuku vystúpení a galérie nájdete na stránke: www.tostabur.sk